1568 Kişi

0 Yorum

Deprem Kuşağındaki Türkiye

 

Ülkemiz; yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Üst üste meydana gelen depremler, büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Buna rağmen "yapı denetimi" konusunda bugüne kadar gereken adımlar atılmamıştır. Ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir denetim sistemi oluşturulmamıştır. Aksine nüfüs artışına paralel göçler, plansız kentleşme , kaçak yapılaşma, kalitesiz ve kontrolsüz yapılar, sık sık uygulanan imar affı uygulamları, can ve mal kayıplarını daha da arttırmıştır.

     

Yapı Üretiminde Sorumlulukların Belirlenmesi

 

Bu gerçekten hareketle; ülkemizde yapı üretiminde yer alan proje müellifi, müteahhit, fenni mesul ve denetim yapmakla görevli yerel yönetimlerin sorumluluklarını yeniden düzenlemek ve yapıların sorumlularına verilecek cezalarla bu kişilerin üçüncü şahıslara verdikleri zararları tazmin edebilecek yeni bir yasal düzenleme oluşturmak amacıyla , sorunların geniş bir platformda ele alınarak hızla sonuçlandırılması suretiyle, "595 SAYILI YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME " ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı " YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ " Resmi Gazetede yayımlanarak, 10 Temmuz 2000, 27 Pilot ilde uygulamaya başladı. Ancak; yapılan İtiraz üzerine, Anayasa Mahkemesi ilgili yasanın iptalini ve yürürlüğün durdurulması kararını aldı.

Yaklaşık 3 ay ara verilen yapı denetimi , bu kez de 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNU ve bu kanuna dayalı YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazetede yayımlanarak 13 Ağustos 2001 Tarihinden itibaren , 19 Pilot ilde uygulanmaya başladı.

 

Yapı Denetim Kuruluşlarının Doğuşu

 

Bu yasal düzenlemelerle , ülkemizde inşa edilecek her türlü yapı , pek çok şartların ve geniş bir teknik kadronun sağlanması sonucunda T.C. Bayındırlık Bakanlığı'ndan alınan "İzin Belgesi" ile çalışan ve münhasırran "yapı denetimi" ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip Yapı Denetim Kuruluşları'nın denetimine tabi tutlmuştur.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı onbeş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.

 

Yeni Denetim Sistemi Neler Getirecek?

  1. Can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

  2. Kaynak israfına sebep olan plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşma önlenecektir.

  3. Çağdaş norm ve standartlarda; projeler ve yapılar üretilecek, denetlenecektir.

  4. Yapım işlerinde kullanılan malzemelerin ve işçiliğin standartlara uygunluğu denetlenecektir.

  5. Yapı hasarı nedeniyle zarara uğrayan kişilerin hakları korunacak ve doğabilecek zararların tazmini sağlanacaktır.

  6. Bundan böyle artık GARANTİ BELGESİ olan binalarda oturacağız.

 
Yapı Denetim Hesaplama
Yapı Denetim Birim Fiyatları
Genç Yapı Denetim İnsan Kaynakları
Site Kullanım Sözleşmesi   |  Gizlilik Politikası
© 2013 Genç Yapı Denetim, Her haklı saklıdır
created by GDESIGN