2975 Kişi

0 Yorum

Hakkımızda

 

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde bulunan ülkemiz topraklarının; %92'si farklı oranlarda deprem tehlikesine sahiptir. Nüfusun % 95'i , sanayinin % 98 'i bu bölgelerde konumlanmıştır.

Ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı bir gerçekti. Son 30 yıl içerisinde meydana gelen her depremden sonra bu durumun olumsuz sonuçları açıklıkla görülmüş olmasına rağmen yapı denetimi konusunda olumlu bir gelişme sağlanamamış aksine: hızlı nüfus artışı, göçler, denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme, yoğun kaçak yapılaşma ve sık sık başvurulan imar afları ülkemizde ki deprem ve diğer afetlerden doğan mal ve can kaybını her geçen gün daha da arttırmıştı.

Ülkemizdeki yerleşme ve yapılaşmalarda denetim faaliyetlerinin hemen hemen hiç yürütülemediği, kanunda öngörülen hükümlerin etkisiz ve yetersiz olduğu, proje denetimi aşamasında dahi projelerin % 90 nın da tasarım, hesap ve çizim hatalarının olduğu, yeni mezun olmuş mühendis ve mimarlar ile deneyimsiz elemanlarca yapıldığı, uygulamanın ise ehliyetsiz ustalara kaldığı ve yapıların hiç denetlenmediği görülmüştü.

Şantiyelerin % 90'ında yönetmelik ve standartlara aykırı beton döküldüğü ve beton mukavemet değerlerinin projesinde öngörülen değerden ortalama % 40 daha az olduğu, çeliğin mukavemetinin ise hiç kontrol edilmediği tespit edilmiştir. Bu araştırmalar ve yaşanan son depremler 3194 sayılı Kanun ile yapıların etkili olarak denetlenmesinin mümkün olmadığını, bu Kanunda yapım işlerinde rol alan yapım müteahhidi, teknik uygulama sorumlusu (fenni mesul), yapı ustaları, inşaat projelerini ve uygulamalarını denetlemekle sorumlu olan belediyelerin yapıları denetleyemedikleri bir kez daha ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle; yapım aşamasında görev alan müteahhit, proje müellifi ve denetim yapmakla görevli yapı denetim elamanları ile yerel yönetimlerin sorumluluklarını yeniden düzenlemek ve kağıt üzerinde denetlenmiş gibi görülen ancak hemen hemen hiç denetlenmeyen bu yapıların sorumlularına verilecek cezalar ile bu kişilerin üçüncü şahıslara verdikleri zararları tazmin edebilmesini sağlayacak yeni bir yasal düzenleme getirmek zorunlu olmuştu.

Tüm bu yaşananlardan yola çıkarak: afetlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, kaynak israfını, plansız ve kontrolsüz yapılaşmayı önlemek, çağdaş norm ve standartlarda yapı üretimini sağlamak, denetimsizlik ve ihmal nedenleriyle zarara uğrayan üçüncü şahısların haklarını korumak, yapı üretiminde kusur ve ihmali görülen sorumlulara karşı gerekli işlemleri yerine getirmek amacı ile hazırlanmış olan 4708 sayılı kanun 29.06.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Kuruluşumuz;


    Ülkemizdeki yapı denetim hizmetlerinin 595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel denetim kuruluşları tarafından yürütülmesinin gündeme gelmesiyle, 05.05.2009 tarihinde kurulmuş, denetim sektöründe deneyimli teknik kadrosuyla hizmet vermektedir.
        
    Genç Yapı Denetim Hiz. San. Ve Tic. A. Ş. 595 Sayılı KHK’ nın iptali sonrasında kabul edilen 4708 Sayılı ‘Yapı Denetimi Hakkında Kanun’ un yürürlüğe girdiği Mayız 2009 tarihinden günümüze kadar geçen süre zarfında yapı denetim hizmetlerinin kaliteden ödün vermeden ve başarı ile sürdürmekte olup Ankara ili genelinde konut, iş merkezi, sanayi yapılarının denetimini üstlenmiş bulunmaktadır.
    Kentsel dönüşüm , Riskli Yapı Analizi ile 4734 sayılı Kanunun kuruluşumuza tanımış olduğu haklar ve görevler çerçevesinde hizmetlerimiz arasındadır.

    Firmamız, denetimin daha etkin ve süratli olarak sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.

    Genç Yapı Denetim bünyesinde görev alan her personelimiz işe başlangıç aşamasında alacağı görevlerle ilgili eğitim almakta ve yapılan çalışmalarda personelin en verimli şekilde çalışması sağlanmaktadır.

    Yapı denetim yasasının uygulama esaslarında yapılmakta olan düzenlemelerle yaygınlaşan yapı denetimi faaliyetlerimizle topluma çok daha faydalı olacağımıza, insanlarımızın yapılarda doğal afetlerden endişe etmeden, huzur içinde yaşamasına daha uzun yıllar boyunca katkıda bulunacağımıza inanıyoruz…

 

Yapı Denetim Hesaplama
Yapı Denetim Birim Fiyatları
Genç Yapı Denetim İnsan Kaynakları
Site Kullanım Sözleşmesi   |  Gizlilik Politikası
© 2013 Genç Yapı Denetim, Her haklı saklıdır
created by GDESIGN